subsidie elektrische scooters

Verscheidene gemeenten in Nederland, zoals Amstedam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Anrhem maar ook kleinere gemeenten geven onder bepaalde voorwaarden subsidie op de aanschaf van elektrische scooters. Dit wordt gedaan om meer elektrische scooters op de weg te krijgen en hierdoor de geluidsoverlast en CO2 uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. De  emissies van brommers (brom- en snorfietsen) zijn over het algemeen hoog. 2-takt brommers stoten gemiddeld bijna 25 keer meer uit dan 4-takt brommers. Echter de uittoot van 4-takt brommers ligt op het niveau van nieuwe Euro 6 diesel personenauto’s. De relatief hoge emissies van de onderzochte 4-takt  brommers zijn daarmee een aandachtspunt van het TNO. 

Elektrische scooters bieden een simpele oplossing voor een beter klimaat en daarom is het logisch dat gemeentes subsidies ter beschikking stellen. Heb je vragen over subsidie voor je elektrische scooter? Neem dan contact met ons op.

subsidie elektrische scooter nieuwegein

De gemeente Nieuwegeen heeft een tijdelijke subsidie voor de aanschaf van nieuwe elektrische scooters door inwoners. U hoeft dus geen ondernemer te zijn om aanspraak te maken. De subsidie bedraagt per 3 jaar maximaal € 500,00 per persoon of maximaal 30 % van het aankoopbedrag.

subsidie elektrische scooter Arnhem

De gemeente Arnhem heeft een subsidie voor de aanschaf van nieuwe elektrische scooters door inwoners. De subsidie wordt slechts verstrekt aan een aanvrager die woont in de gemeente Arnhem of in de gemeente Renkum, Rozendaal, Rheden, Westervoort, Overbetuwe, Lingewaard of Duiven, mits kan worden aangetoond dat je werkt in de gemeente Arnhem of daar naar school gaat. De hoogte van de subsidie bedraagt 30 % van de aankoopbedrag tot een maximum van € 750,- per E-scooter

UItstel subsidie elektrische scooter amsterdam

De gemeente Amsterdam was voornemens een subsidie van € 750,- ter beschikkng te stellen per 1 januari 2019. Helaas is deze regeling uitesteld. We houden u op de hoogte.